Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadu

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS
jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více informací naleznete zde:www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu

 

MAS svatého Jana z Nepomuku rozšířila svoji členskou základnu i územní působnost

Ve čtvrtek 26.02.2015 se v Domě patera Františka Ferdy ve Spáleném Poříčí uskutečnilo jednání Valné hromady Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku.
Zásadním bodem jednání byla volba členů do orgánů spolku.

 

Otevření nové lezecké stěny v Nepomuku

Ve středu 11. 3. 2015 od 19:30hod proběhne v nepomucké sokolovně přednáška Honzy Trávníčka přezdívaného "Tráva", který bude vyprávět o výstupu své skupiny na vrchol druhé nejtěžší hory světa obávané  K2. Více naleznete v přiložené pozvánce zde. Při této příležitosti bude v nepomucké sokolovně otevřena nová lezecká stěna, která byla jedním z úspěšných projektů podpořených z Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku.

 

Vyhlášení CHKO Brdy se blíží

Snad každý z nás z médií ví o chystaném vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Brdy, které by mělo nastat 1. 1. 2016. Víme i o tom, že z našich obcí se bude týkat především Čížkova, Mladého Smolivce, Nových Mitrovic a Spáleného Poříčí. Co ale víme o skutečných dopadech existence CHKO na činnost obcí, či podnikatelské aktivity? Jak ovlivňuje život obyvatel? Jaká to přináší omezení a jaké příležitost? O své zkušenosti se s námi přijeli podělit v úterý 10. 2. 2015 do Čížkova na seminář „Jak se žije v CHKO?“ Jaroslav Obermajer z AOPK ČR Střední Čechy; Tomáš Peckert, vedoucí Správy CHKO Český les; Libor Lev, bývalý starosta a dnes soukromě hospodařící zemědělec z oblasti CHKO Blanský les a Ondřej Volf ze sdružení Ametyst.

Různorodost prezentujících jen potvrdila, že úhly pohledů a zkušenosti mohou být odlišné. I přesto si účastníci mohli především odnést poznatek, že vznikem CHKO nedojde k žádnému zásadnímu negativnímu ovlivnění zde žijících obyvatel. Nejvýznamněji se zřejmě projeví u stavebních řízení, kde CHKO bude jedním z účastníků řízení. Vzhledem k poměrně dobře nastavenému vymezení hranic CHKO mimo obytná území se to bude týkat jen malého počtu obyvatel. Dokonce ani zemědělci nemusí mít žádné obavy z přílišného zpřísnění podmínek oproti současnému stavu. A o omezování pohybu v území CHKO, či zákazu sběru hub a lesních plodů nemůže být ani řeč. Jednoduše řečeno, celá řada obav není prostě postavena na reálných základech.


Stejně tak by ovšem mohlo být naivní domnívat se, že by vyhlášení CHKO Brdy mohlo být pro náš region samo o sobě spásou. Může být ovšem impulsem k tomu, abychom příležitosti k dalšímu rozvoji území využili my sami. To je dobrou výchozí pozicí pro pořádání dalších podobných akcí, kde bychom se chtěli bavit právě o příležitostech, které může přinést vyhlášení CHKO a tím začít formulovat základní obrysy prvních projektů. Podle zájmu o pořádaný seminář lze předpokládat, že by se to mohlo dařit.

Za spolupráci při organizaci semináře děkujeme obcím Čížkov, Mladý Smolivec a Nové Mitrovice. Aktuální informace k vyhlášení CHKO Brdy lze sledovat na: praha.ochranaprirody.cz/brdy

Fotografie ze semináře naleznete na:www.obec-cizkov.cz/cs/cizkov/udalosti-v-cizkove/seminar-jak-se-zije-v-chko/R54-A2041/

 

"Rychlé dotace" z prostředku SFŽP

Upozorňujeme na možnost čerpat "rychlé dotace" z prostředku SFŽP.
Státní fond životního prostředí přijímá žádosti o dotace např. na třídění odpadu, zateplování veřejných budov nebo obnovu zeleně v krajině. Celkově je k dispozici 1,75 mld. Kč. Výzva je zacílena na projekty s velmi krátkou dobou realizace s ohledem na ukončení programu koncem roku 2015. Jedná se o poslední výzvu z končícího Operačního programu životní prostředí 2007 - 2013.

Více informací naleznete na webu MŽP:http://www.mzp.cz/cz/news__150202_posledni_vyzva_OPZP

 

Valná hromada MAS svatého Jana z Nepomuku

Valná hromada MAS svatého Jana z Nepomuku se bude konat dne 26. 2. 2015 od 17hod v DPS pátera F. Ferdy ve Spáleném Poříčí. Program valné hromady naleznete zde

 

Jak na přírodní zahradu - 2. seminář

V pořadí již druhý seminář "Jak na přírodní zahradu" se uskuteční v úterý 3. 3. 2015 od 17hod v Ekocentru ve Spáleném Poříčí. Tentokrát bude zaměřen na správnou péči o půdu, mikroklima v zahradě a jíchy, které v zahradě pomáhají. Více informací naleznete zde

 

 

Seminář "Jak se žije v CHKO"

MAS sv. Jana z Nepomuku ve spolupráci s obcemi Čížkov, Mladý Smolivec a Nové Mitrovice pořádá dne 10. 2. 2015 od 16:30 hod v kulturním zařízení U Českého lva v Čížkově seminář "JAK SE ŽIJE V CHKO". Více k semináři naleznete zde

 

Semináře o přírodních zahradách budou pokračovat

Mít na zahradě koutky původní přírody je přáním stále většího počtu zahrádkářů. Od té doby, co se mnoho druhů rostlin a živočichů stává vzácností a v naší intenzivně obhospodařované krajině, zdá se, pro ně nezbývá místo, snaží se čím dál víc lidí poskytnout jim útočiště alespoň ve své zahradě. To potvrdil také zájem účastníků prvního semináře na téma Přírodní zahrady, které uspořádalo Ekoncentrum ve Spáleném Poříčí loňský podzim.

 

 

Nové e-shopy na venkovské tržnici

V současné době byly přidány nové e-shopy na venkovskou tržnici. Představujeme vám tři z nich.

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2018 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY