Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

MAS podporuje memorandum NS MAS a SMS ČR

MAS sv. Jana z Nepomuku se připojila ke společnému prohlášení SMS ČR a NS MAS na podporu venkova prostřednictvím iniciativy metody LEADER v Programu rozvoje venkova 2014-2020. Celý text memoranda naleznete zde

 

 

Veřejné projednání Rozvojového plánu MAS svatého Jana z Nepomuku 2014 – 2020

zaplnilo sál Hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku

 

Příprava našeho rozvojového plánu se významně posunula do další úrovně. V pondělí 12.1.2015 se v sále Hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku uskutečnilo veřejné projednání tzv. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku na období 2014 – 2020. Veřejné projednání překlopilo symbolicky i formálně pracovní verzi strategie do roviny konečných úprav.
 

Supervize jako možnost podpory pedagogům

 

V rámci projektu Partnerstvím k využití potenciálů venkova, podpořeného v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova se 16. prosince 2014 v Základní škole ve Spáleném Poříčí uskutečnil seminář Supervize jako jedna z možností podpory pedagogům, pod vedenímdlouholeté lektorky a supervizorky PhDr. Václavy Masákové, vedoucí psychologické poradny v Praze. Seminář byl určen pedagogům ze škol v území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku a těší nás, že jsme na semináři mohli přivítat z každé školy v území její zástupce.
 

Zpravodaj Sdružení místních samospráv ČR

Zpravodaj č. 6/2014

Odkaz na informační zpravodaj Sdružení místních samospráv č. 6/2014

 

Jak na přírodní zahradu

Pozvánka na cyklus seminářů

 

ZO ČSOP Spálené Poříčí a MAS svatého Jana z Nepomuku ve spolupráci s Terezou Tomanovou, zahradní a krajinářskou architektkou a Alenou Gajduškovou, certifikátorkou přírodních zahrad
Vás srdečnou zvou na cyklus seminářů
JAK NA PŘÍRODNÍ ZAHRADU
 

Krátké ohlednutí na závěr roku

 

Závěr roku je vždy spojován s bilancováním, se zamýšlením se nad tím, co vše se událo, co se povedlo a co naopak ne. Letos se navíc můžeme ohlížet nejen za uplynulým rokem, ale vlastně celým dosavadním působením MAS svatého Jana z Nepomuku. Jarní 13. výzvou na podporu projektů jsme totiž ukončili naplňování své rozvojové strategie na období 2007 – 2013. Období, kdy jsme se především učili, získávali první zkušenosti, získávali první kontakty, vytvářeli první partnerství a rozvíjeli první spolupráce. Hmatatelným výstupem naší společné činnosti je jistě 85 podpořených projektů dotací cca 30 mil. Kč, z jejichž výstupů a výsledků se mohou těšit ve 22 obcích regionu. Naše snaha o podporu spíše většího počtu malých projektů se projevila v nejvyšším počtu podpořených projektů v přepočtu na obyvatele ze všech MAS České republiky.
 

Štědrost spojuje

Pohádka, inspirace a koncert - darem pro vás

Rádi bychom vám představili zajímavý projekt, ale především bychom vás i vaše členy, přátele, spolupracovníky, dobrovolníky, děti i rodiče ... v této chvili pozvali na setkání, teré se koná v neděli 23.11. 2014 od 14,00 hod. v Sokolovně ve Spáleném Poříčí.

Štědrá sociální síť Hearth.net ve spolupráci s městem Spálené Poříčí vás srdečně zvou na hudební pohádku Světýlka radosti.

 

 

 

Podporujeme komunitní moštování

 Dnes konečně můžeme informovat o další aktivitě projektu, kterou je podpora komunitního moštování. K tomu účelu jsme v projektu pořídili mobilní kombinovaný drtič a lis ovoce, se kterým dokážeme moštovat třeba i přímo u vás v sadu.

 

Účastníci mezinárodní konference navštívili Spálenopoříčsko

 Pozitivní dopady činnosti místních akčních skupin na český venkov začaly zajímat i akademickou sféru. A tak pořadatelé mezinárodní konference Agrární perspektivy z České zemědělské univerzity v Praze věnovali téma té letošní právě MASkám a komunitou vedenému místnímu rozvoji. 

 

Naplňování metody LEADER prostřednictvím MAS

Aktuální informace MZe ČR k metodě LEADER v rámci PRV 2014 - 2020

Metoda LEADER je iniciativou propojující aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku. Hlavním cílem je intenzivně podporovat rozvoj venkova prostřednictvím místních obyvatel. Implementace metody LEADER probíhá prostřednictvím tzv. Místních akčních skupin (MAS). MAS je místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem působící na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí strategii. Hlavním úkolem MAS je aktivizace občanů daného území, budování partnerství, sjednocování lidí a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova.

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2018 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY