Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Co se podařilo v oblasti úprav veřejných prostranství

V rámci opatření 2.3. Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání bylo přes MAS sv. Jana z Nepomuku v programovacím období 2007-13 podpořeno v rámci Programu rozvoje venkova-OSA IV. Leader celkem 9 projektů za 2.639.789,- Kč.

 

MAS a příprava na období 2014-20

Jaké projekty by chtěly realizovat osobnosti regionu?

Jakým směrem se vydá MAS sv. Jana z Nepomuku, může ovlivnit každý první i druhý z nás. Páteří pro další roky činnosti MAS bude Rozvojový plán 2014-2020. K jeho přípravě vyzvala MAS sv. Jana z Nepomuku mimo jiné i vytipované osobnosti regionu, ale oslovuje se svými dotazy ke strategii území i běžné obyvatele. Dnes vám představíme nejčetnější závěry osobností regionu na téma „Jaké projekty by se měly realizovat v našem regionu?“
Přestože škála uváděných projektů je poměrně široká, lze je v podstatě seřadit do několika tematických oblastí. Jako první uvádíme myšlenku na vytvoření „pracovní skupiny“ pro rozvoj regionu, která by měla sloužit jako tvůrce základního směřování regionu. Dále lze odpovědi shrnout do pěti základních oblastí:

 

Filípek na rehabilitaci

aneb Sbírka víček pomohla dobré věci

Filípek Marků jezdí s maminkou do lázní na různá cvičení. Jeden rehabilitační pobyt mu umožnila i sbírka víček, které se účastnili lidé ze širokého okolí Smolivecka. Celkem jsme vybrali 1720 kg víček a pro Filípka tak získali 9460 Kč. Více po rozkliknutí článku.

 

Seznam podpořených a nepodpořených projektů v XI. Výzvě

V rámci doplňkové Výzvy MAS sv. Jana z Nepomuku v programovacím období 2007-13 byly přihlášeny celkem 3 projekty. Dne 27. 2. 2014 zasedla ve Spáleném Poříčí Valná hromada MAS, která zpečetila výběr projektů na základě podkladů od Výběrové komise a Programového výboru MAS. Celkem byly podpořeny 2 projekty. Podpořené projekty budou nyní registrovány na RO SZIF České Budějovice. Dohody o poskytnutí dotace budou předběžně podepisovány v září 2014.
Seznam podpořených a nepodpořených projektů v XI. Výzvě si můžete prohlédnout zde:
TABULKA XI. Výzva. pdf

 

Pozvánka na workshop Technika

Nepomuk - 15.3.2014

Místní akční skupiny OS Aktivios, Radbuza a Sv. Jana z Nepomuku vás zvou na workshop zaměřený na budování nových expozic v rámci projektu spolupráce „Otevíráme poklady venkova“ v rámci Programu rozvoje venkova.
 
Datum Sobota 15.3.2014 10:00 - 16:00 hod.
Zelenohorská pošta Nepomuk (Lesák), Zelenohorská 76, Nepomuk (Plzeň-jih)

 

 

Pozvánka na Slavnostní otevření expozice

B-24 Liberator

 

Vzdělávací semináře projektu Renesance venkovského ovocnářství

Seminář na téma Výroba ovocných produktů tradičně i moderně, který se konal ve čtvrtek 30.1. 2014, otestoval maximální kapacitu společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou ve Spáleném Poříčí. Trochu překvapivě, neboť nebývá v dnešní době zvykem, aby místnosti, ve kterých se pořádají vzdělávací akce, zrovna praskaly ve švech.
 
 

MAS a příprava na období 2014-20

„Jak vidíte spolkovou činnost v našem kraji?“

 Jakým směrem se vydá MAS sv. Jana z Nepomuku, může ovlivnit každý první i druhý z nás. Páteří pro další roky činnosti MAS bude Rozvojový plán 2014-2020. K jeho přípravě vyzvala MAS sv. Jana z Nepomuku mimo jiné i vytipované osobnosti regionu, ale oslovuje se svými dotazy ke strategii území i běžné obyvatele. Dnes vám představíme šest nejčetnějších závěrů osobností regionu na téma „Jak vidíte spolkovou činnost v našem kraji?“

 

Co se podařilo v oblasti „Představení a poznání dědictví regionu“

Celkem 79 regionálních projektů získalo za posledních 6 let podporu od MAS sv. Jana z Nepomuku. Mezi nimi byly také čtyři projekty zaměřené na Představení a poznání dědictví regionu. Jednou z výhod těchto projektů byla i skutečnost, že na ně mohli žadatelé získat i stoprocentní dotaci, protože nejen péče o fyzický stav kulturního dědictví, ale rovněž péče o znalosti obyvatel vztahující se k tomuto dědictví, je součástí strategie MAS. Čím větší poznání, tím větší uvědomění si kořenů, které člověk v daném území má, tím snazší prosazení aktivit směřujících k obnově a využití kulturního dědictví.
 

Seminář HISTORICKÉ OBJEKTY

Zveme Vás na seminář HISTORICKÉ OBJEKTY, v úterý 25.2. odpoledne do Spáleného Poříčí. Bude řeč o objektech, které nejsou možná v pravém slova smyslu historickými památkami, ale přesto jsou pro venkov typické a utvářejí charakter místa. Jak uchovat "tvář venkova" a přitom nežít ve skanzenu? Přednášky nazvané VENKOVSKÝ DŮM NA PLZEŇSKU - POZNÁNÍ, OBNOVA A OCHRANA a VENKOVSKÁ ZAHRADA nejsou určeny jen těm, kteří obnovují svůj starší domek nebo vylepšují zahrádku, ale i těm, kteří o vzhledu prostoru vsí a městeček rozhodují (samospráva, zastupitelé obcí, projektanti). Vítáni jsou samozřejmě i všichni ostatní, které daná problematika zajímá. Podrobnosti najdete v přiložené pozvánce.
Účast na semináři je zdarma.

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2018 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY