Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Harmonogram výzev 2017 II.

Do konce roku 2017 bude vyhlášena výzva z programu Operační program Zaměstnanost:

 

Podpora a motivace lidí v provozu 2.200.000 Kč

Předpokládaný datum vyhlášení výzvy: 15. prosinec 2017

Plánovaná uzávěrka příjmu žádostí: 31. ledna 2018

 

 

 

MAS na studijní návštěvě v Chorvatsku ve fotografii

Dům pro seniory Giovanni ve Vrsi 

 

Studijní návštěva Místní akční skupiny v Chorvatsku

 Ve druhé polovině září vyrazila skupina členů a dalších aktérů z území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku na již třetí studijní návštěvu do území chorvatské Místní akční skupiny BURA v rámci projektu „rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání zastupitelů a poskytovatelů služeb“, realizovaném   za podpory programu Erasmus+. Celý článek o studijní návštěvě naleznete zde

 

 

Seminář „Možnosti, přístupy, limity MŠ ve vztahu k dětem méně než tříletým“

Místní akční skupina zve učitele a ředitele mateřských škol na seminář

„Možnosti, přístupy, limity MŠ ve vztahu k dětem méně než tříletým“

více informací: mas.nepomucko.cz/subdom/mas/uploaded/Files/MAP/na web Moznosti, pristupy, limity MS.pdf

 

Miluj své dítě

Máte doma předškoláka?
Přijďte na naši neformální besedu „MILUJ SVÉ DÍTĚ A VYCHOVÁVEJ“

mas.nepomucko.cz/subdom/mas/uploaded/Files/MAP/na web Miluj sve dite.pdf

 

Podpora pro realizaci strategie získána

Získali jsme podporu na provoz kanceláře MAS svatého Jana z Nepomuku. Díky tomu budeme moci vyhlašovat výzvy na realizaci Strategie CLLD 2014-2020 na území Spálenopoříčska a Nepomucka. 

 

Projekt je podpořen z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Je zacílen na operaci "Příprava a realizace SCLLD pro programové období 2014-2020", konkrétně na aktivity spojené s realizací strategie (např. příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD) v období 2016-2018. O pokračování podpory na roky 2019-2023 budeme žádat v roce 2018.

 

Hlavní cíle projektu jsou: zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, realizace Strategie CLLD, podpora aktivizace občanů území MAS, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel regionu Nepomucka a Spálenopoříčska.

 

Harmonogram výzev 2017

Na konci listopadu 2017 budou vyhlášeny 2 výzvy z programu Operační program Zaměstnanost:
 

Podpora a motivace lidí v provozu 2.200.000 Kč

Plánované vyhlášení výzvy: 24. listopadu 2017

Plánovaná uzávěrka příjmu žádostí: 31. ledna 2018

 

Rozvoj sociálních služeb 400.000 Kč

Plánované vyhlášení výzvy: 24. listopadu 2017

Plánovaná uzávěrka příjmu žádostí: 31. ledna 2018

 

Strategie

Po třech letech práce a dlouhém čekání máme schválenou Strategii (Celým názvem Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020, zkratkou SCLLD). Máme velkou radost a dělíme se o ni s vámi. Níže naleznete seznam schválených „opatření“ (témat, na která budou k dispozici peníze).  Postupně vás budeme informovat o detailech.

 

Seznam schválených opatření

Program rozvoje venkova (výzvy od roku 2018)

2.1.1. Podpora zahájení rozvoje podnikání

2.1.2. Produkce lokálních potravin

2.1.4. Podpora rozvoje zemědělského podnikání

2.1.5. Spolupráce při lokálním odbytu

2.2.2. Zvýšení rekreačního potenciálu lesů

Celkem: 17 179 000 Kč

 

IROP (výzvy od roku 2018)

1.1.2. Budování zázemí pro komunitní aktivity

1.2.1. Rozvoj vzdělávacích zařízení

Celkem: 17 658 000 Kč

 

OP Zaměstnanost (první výzva snad do konce roku 2017)

1.1.3. Podpora a motivace lidí "v provozu"

1.3.1. Rozvoj sociálních služeb

1.3.3. Podpora komunitního dialogu

Celkem: 10 205 000 Kč

Schválenou strategii naleznete zde

 

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2016

 

Místní akční plán vzdělávání ORP Nepomuk je v první fázi projednání

Ve čtvrtek 15. června proběhlo na farmě AngusFarm Soběsuky první projednání akčního plánu vzdělávání v ORP Nepomuk. Akci organizovala Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku v rámci projetu MAP (Místní akční plán vzdělávání) ORP Nepomuk.

Projednání probíhalo v neformální a uvolněné atmosféře a jeho cílem bylo představení práce členů a výstupů z jednání jednotlivých pracovních skupin ve formě návrhů aktivit za jednotlivá opatření.

Nejčastěji diskutovaným tématem napříč všemi pracovními skupinami i večerním tématem se stalo partnerství všech aktérů ve vzdělávání v území, vzájemné lepší poznání a pochopení, vyšší zapojení lokálních politiků do vzdělávání a naopak, pořádat aktivity seznamující děti a rodiče s chodem obcí, činností spolků a jejich významem.

Aktivitou, kterou by naše školy mohly organizovat ve vzájemné spolupráci je pořádání osvětových akcí pro rodiče a veřejnost.

Doufejme, že se nám v druhé polovině realizace projektu MAP ORP Nepomuk podaří podobné akci uspořádat a nastartovat tím dialog mezi rodiči a školou.

Po letních prázdninách budou následovat vzdělávací či dialogové aktivity, zaměřené pro určité skupiny a aktéry ve vzdělávání. Plánujeme například ochutnávku manažerské supervize pro ředitele škol, právní minimum pedagoga nebo seminář na téma raného vývoje v kontextu dvouletých dětí v MŠ.

Sledujte nás dál na našich stránkách, Facebooku či na webu Místního akčního plánu http://map.moodle4.pchelp.cz/

První pracovní verze akčního plánu zde:

 

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2018 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY