Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Nabídka prezentace v turistickém bulletinu Prameny 2013-15

 V rámci projektu Místních akčních skupin "Skrytá bohatství aneb venkov Plzni" vzniká za podpory Programu rozvoje venkova almanach Prameny 2013-15, ve kterém bude prezentována historie a zajímavosti regionu Nepomucka, Spálenopoříčska a Žinkovska.

 

Cyklostezka „Formanská stezka“ Starý Smolivec – Dožice je téměř dokončená

Projekt Cyklostezka „Formanská stezka“ Starý Smolivec – Dožice se blíží do finále. V roce 2009 jsme zahájili práce na projektu cyklostezky ze Starého Smolivce do Dožic. Nejprve předcházel koncept projektu, projektová dokumentace, stavební povolení. Poté následovala první žádost o dotaci, bohužel neúspěšná a poté druhá a tam jsme již podporu získali. Projekt cyklostezky byl vybrán v 17. výzvě Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad – rozvoj cestovního ruchu.

 

Výsledky X. Výzvy MAS

seznam podpořených a nepodpořených projektů

V rámci poslední Výzvy MAS sv. Jana z Nepomuku v programovacím období 2007-13 bylo přihlášeno celkem 20 projektů. Dne 20. 6. 2013 zasedla v Rodném domě Aug. Němejce v Nepomuku Valná hromada MAS, která zpečetila výběr projektů na základě podkladů od Výběrové komise a Programového výboru MAS. Celkem bylo podpořeno 14 projektů v devíti různých opatřeních. Podpořené projekty budou ve středu, 26. června 2013, registrovány na RO SZIF České Budějovice. Dohody o poskytnutí dotace budou předběžně podepisovány v prosinci 2013.

Seznam podpořených a nepodpořených projektů v X. Výzvě si můžete prohlédnout zde: TABULKA X. Výzva. pdf

 

Sladké mámení - Dobroty na plotně i v kuchařce

hledáme recepty regionu

Aktuálně se soustavně skloňují termíny Evropské hlavní město kultury - na Slovensku Košice a v Česku Plzeň. Většina aktivit se soustřeďuje do těchto dvou měst. Jako by se vytrácelo nevědomky v kontextu, z kterého obě města vycházejí. Plzeň by nikdy nebyla tím, čím je, bez širokého a bohatého zázemí celého regionu, celého Plzeňského kraje. A to samé lze povědět o Košicích. Nebýt kraje východního Slovenska, bylo by město mnohem chudší po všech stránkách. Právě na tomto kontextu, na bohatství historie, tradicích, kulturním dědictví, ale i aktivit současnosti a budoucnosti chceme soustředit pozornost na tento projekt v rámci dvou krajů, které jakoby ležely zrcadlově proti sobě v rámci svých zemí.

 

Pověsti z míst tajemných i kouzelných

„Někam patřit, mít své kořeny, to nejsou jen holé fráze…“
Pověsti jsou nedílnou součástí lidských životů od dávných dob. Jestliže chceme plně pochopit genius loci jakéhokoliv místa, mohou nám v tom právě pověsti hodně pomoci. Pro oblasti Nepomucko, Spálenopoříčsko, Žinkovsko, Pošumaví, Přešticko, Blovicko, Staroplzenecko a Mirošovsko právě vyšel soubor tří knížek, které jsou místních pověstí plné. Součástí souboru je i CD s vybranými příběhy, které namluvil pan Otakar Brousek st.

 

Pozvánka na tvůrčí dílny

Rádi bychom Vás pozvali na nové tvůrčí dílny v Partolticích. Komletní nabídku naleznete v tomto odkazu: http://panamo.cz/

 

Jižní Plzeňsko ožije v květnu kulturou

 Ve druhé polovině května proběhne v našem regionu řada zajímavých akcí, z nichž bychom Vás tímto rádi pozvali zejména na následující:

 

Venkovské Expo 2013

V termínu 19. - 20. dubna proběhlo v Plzni na Světovaru Venkovské Expo, netradiční prezentace Místních akčních skupin Plzeňského kraje a především venkova vůbec. Celá akce byla podpořena z Programu rozvoje venkova v rámci projektu spolupráce Skrytá bohatství, aneb Venkov Plzni. Narozdíl od klasických stánků s letáky se tentokrát jednalo o živou prezentaci venkova.

 

Podporujeme svým nakupováním místní podnikatele?

Také pozorujete, jak u nás v posledních letech postupně zanikají drobné prodejny, malé výrobny, řada živnostníků ukončuje své podnikatelské aktivity? S mizejícími službami klesá podíl peněz, které obyvatelé utratí v místě. Region chudne, což pro nás není rozhodně pozitivní zpráva.
I proto se MAS svatého Jana z Nepomuku pustila před rokem do realizace projektu Venkovská tržnice III. Záměrem projektu mimo jiné byla podpora místních podnikatelů a živnostníků, posilování „lokálního uvědomění“, které by se mělo projevovat nejen ve chvílích, kdy se hovoří o bohaté historii či osobnostech regionu, ale i při tak běžných aktivitách, jako je nakupování.
 
 

X. Výzva - vyhlášení a dokumentace

Rádi bychom Vás tímto podrobněji informovali o vyhlášení X. Výzvy MAS, poslední Výzvy programovacího období 2007-13. V rámci Výzvy bude možné předkládat žádosti o podporu projektů ve všech dosud vyhlášených opatřeních a jednom zcela novém, zaměřeném na tvorbu Naučných stezek.

Datum vyhlášení Výzvy: 8. dubna 2013

POZVÁNKA NA INFOAKCI - Správné vyplnění žádostí - pozvánka.pdf

Příjem projektů bude probíhat  v kanceláři MAS sv. Jana z Nepomuku (Nám. Svobody 132, Spálené Poříčí) v termínu 6. května – 7. května 2013 (Po 8,30 – 17,30; Út 8,30 - 18,00). 

Podrobný text Výzvy, Formuláře žádostí a fichí najdete po rozkliknutí tohoto článku.

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2018 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY