Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Pozvánka na seminář: Využití internetu pro rozvoj venkova

Srdečně tímto zveme na seminář v rámci projektu Venkovská tržnice.

Termín: 8. – 9.4. 2013

Místo: Kostelec nad Orlicí

Pozvánku s podrovnějšími informacemi naleznete zde.

 

Venkovská tržnice III.

Co projekt přináší do Vaší obce?

K čemu slouží informační vitrína, tištěný katalog, informační systém nebo informační místo v rámci tohoto projektu? Odpovědi se dozvíte zde:  informace.pdf.

 

Startér 2013 - veřejné prezentace a hodnocení projektů

V roce 2013 se naše Místní akční skupina vrátila po „Startéru pro ženy“ a „Startéru pro všechny“ k původnímu modelu „Startéru pro mladé“. S napětím jsme očekávali příjem nových týmů a tváří a musíme konstatovat, že se nakonec sešly tři velmi zajímavé projekty, na jejichž realizace se velmi těšíme.

 

Startér 2013 - příjem žádostí o grant prodloužen!

Dobrá zpráva pro všechny opozdilce. Prodlužujeme příjem projektů v rámci grantového programu Startér 2013 a to do středy, 27. února 2013. Podrobnosti a pravidla programu naleznete na www.mas.nepomucko.cz/cs/starter . Veřejné prezentace a hodnocení projektů proběhnou v pátek, 1. března 2013 od 17:00 hod. v Nepomuku, v Mateřském centru Beruška (Nádražní 476, 335 01  Nepomuk).

 

Venkov se bude prezentovat v Plzni

V rámci projektu spolupráce Skrytá bohatství, do kterého jsou zapojeny téměř všechny Místní akční skupiny Plzeňského kraje, proběhne v termínu 19. - 20. 4. 2013 v Plzni na Světovaru akce "Venkov Plzni", společná prezentace kulturních, turistických i společenských zajímavostí místních akčních skupin Plzeňského kraje. Více ve článku...

 

Rozvojový plán 2014 – 2020

Dotazník pro veřejnost

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku (dále jen MAS) byla ustanovena jako občanské sdružení v říjnu roku 2004. Ustavujícími členy byli DSO Mikroregion Nepomucko a zástupci podnikatelského sektoru. Postupně přistupovaly další obce, podnikatelé, neziskové organizace i aktivní jednotlivci. Dnes má již 27 členů, jejichž složení odpovídá požadovanému partnerství veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru a také představuje reprezentativnější zastoupení obyvatel regionu. Více ve článku...

 

Mezinárodní setkání mládeže v Polsku

Již třetím rokem vysílá MAS svatého Jana z Nepomuku mladé zástupce regionu na mezinárodní setkání mládeže. Ty nabízejí mladým do věku 26 let nové zkušenosti, možnost otestovat své schopnosti komunikovat v cizím jazyce či pracovat v mezinárodním týmu. Vstříc novým nevšedním zážitkům se v neděli 27.1. 2013 vydala 4 členná skupina do Polska na týdenní výměnný pobyt „Being active as a way of self-development“ (Aktivní přístup jako způsob vlastního rozvoje) se zaměřením na sportovní aktivity. Více ve článku...

 

Projekt spolupráce „Oživme společně památky i pověsti..." spěje do finále

Projekt spolupráce „Oživme společně památky i pověsti z míst tajemných a kouzelných" je realizován se sousedními partnery, kromě naší MAS sv. Jana z Nepomuku ještě s MAS Aktivios a MAS Pošumaví, územně tedy pokrývá oblast jižního Plzeňska a Klatovska. Tematicky je směřován prostřednictvím dosud nepublikovaných či málo známých pověstí k našim kořenům. Historie je v projektu oživována v knižní i dramatické podobě, či rekonstrukcí vybraných objektů dědictví regionu. Zanedbatelné nejsou ani „vedlejší“ efekty projektu v podobě podpory souznění obyvatel s místem, ve kterém žijí, podpory dětí a mládeže k četbě, oživování ochotnického divadelnictví, rozvoje místního cestovního ruchu ap. 

 

Regionální Maják míří do roku 2013

V červenci 2012 začal fungovat v rámci území jižního Plzeňska pod patronací MAS sv. Jana z Nepomuku jeden z tzv. Majáků 2015 - informačních a komunikačních center týmu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. Více ve článku...

 

Tip do domácí knihovny

V závěru roku 2012 vyšel dlouho očekávaný sborník referátů z konference „Regionální periodika, pramen poznání místní historie a kultury“, konané v březnu 2012 k dvojitému výročí vlastivědného sborníku jižního Plzeňska „Pod Zelenou Horou“. Více ve článku...

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2018 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY