Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy Plzeňského kraje

Druhé kolo pracovních workshopů tvorby tzv. Cyklokoncepce Plzeňského kraje proběhla ve středu 11. 4. 2012. Předmětem tohoto setkání bylo především zanalyzovat nejen současný stav cyklostezek a cyklotras na území Plzeňského kraje, ale taktéž zaznamenat plánované a připravované záměry v oblasti cyklistické dopravy a cykloturistiky. Více ve článku...

 

VIII. Výzva vyhlášena

Termín vyhlášení: 17. 4. 2012
Datum příjmu Žádostí: 14.5. – 17.5. 2012 (Po 9,00 – 16,00; Út 9,00- 17,30; St 9,00 – 16,00; Čt 9,00 - 18,00)
Celková alkokace: 2.000.000,- Kč
Vyhlašovaná opatření: 1.2.; 2.4.; 3.8.; 4.9.; 4.11.

INFOAKCE OHLEDNĚ VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTI: ÚTERÝ 24.4.2012 OD 16:30 V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU VE SPÁLENÉM POŘÍČÍ (NÁMĚSTÍ 500).
Více ve článku..

 

VENKOVSKÁ TRŽNICE

Příležitost nejen pro podnikatele, ale také pro rozvoj spolkové činnosti

O projektu VENKOVSKÁ TRŽNICE informujeme pravidelně od počátku letošního roku, kdy byla realizace projektu zahájena. Na základě poskytovaných informací by se zatím mohlo zdát, že projekt slouží výhradně inzerci podnikatelům prostřednictvím tištěného a internetového katalogu.

 

Bramborové dobroty zavoněly Radochovy

Radochovy (14.4.2012) – Co všechno se dá udělat z domácích brambor, udivilo nejednoho návštěvníka sobotního bramborového jarmarku v Radochovech na jižním Plzeňsku.

 

Křesadlo 2012 - nabídka spolupráce

V souvislosti s oceňováním dobrovolníků cenou Křesadlo Plzeňského kraje ve Spáleném Poříčí dne 16. 5. ( http://mas.nepomucko.cz/cs/index/kresadlo-2012 ) by měl proběhnout rovněž jakýsi happening, který zviditelní dobrovolnické aktivity našeho regionu, ale i celého Kraje. Více ve článku...

 

Nadace Vodafone: Startuje program Vpohybu 2012

Právě startuje další kolo příjmu projektů v grantovém programu pro mladé Vpohybu u Nadace Vodafone. MAS sv. Jana z Nepomuku nabízí mladým z území MAS bezplatnou pomoc a spolupráci na přípravě jejich projektů.

 

Cyklokoncepce Plzeňského kraje

Dne 20.3. 2012 proběhl první pracovní workshop přípravy Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy Plzeňského kraje. Další se bude konat 11.4. 2012 od 9,00 hod. na KÚ Plzeňského kraje.

 

Křesadlo 2012

Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Až do 20. dubna můžete zasílat své návrhy na ocenění v letošním ročníku ceny KŘESADLO. Hlavními partnery KŘESADLA jsou Plzeňský kraj, Skupina ČEZ, MAS sv. Jana z Nepomuku, město Spálené Poříči a Regionální dobrovolnická agentura DoRA. Záštitu převzal opět hejtman Plzeňského kraje pan Milan Chovanec. Více ve článku...

 

Po roce u Maličkostí

Na jaře loňského roku se ukázalo, že nevšední MALIČKOSTI má kolem sebe opravdu každý z nás, i když je nemusel na první pohled spatřit. Potvrdilo to hned 18 zdařilých nominací v rámci našeho programu Maličkosti-Klenoty obcí. A máloco v loňském roce rozvířilo jinak klidné vody Nepomucka a Spálenopoříčska tak vydatně, jako právě tento grantový program.

 

Projekt „Učíme se jeden od druhého“

zhodnocení inovativních prvků projektu

Na začátku loňského roku vedení základní školy v obci Vrčeň (okres Plzeň-jih) zpracovalo projekt v rámci VI. výzvy Místní akční skupiny (MAS) sv. Jana z Nepomuku. Projekt byl zaměřen na nejnutnější opravu budovy školy. Projekt byl podpořen, a proto obec Vrčeň, jako zřizovatel školy, obdržela finanční dotaci na výměnu oken a dveří v celé budově základní školy. Součástí projektu byly i tři doprovodné akce. Více ve článku...

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2018 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY