Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Nové projekty STARTUJÍ

Komise MAS vybrala projekty, které budou podpořeny z programu Startér 2017, z peněz Plzeňského kraje. Letos byl Startér zaměřen na podporu inovativních projektů zaměřených na zapojování obyvatel různého věku do veřejného života, dobrovolnictví, vzdělávání a spolupráci.
Podpořené projekty:
•    Green Odyssea - Dobrovolníci na Šternberku – 16.667 Kč
•    PaNaMo – Umění na dosah – 16.666,50 Kč
•    TJ Sokol Spálené Poříčí - Hezké společné chvíle účastníků - 16.666,50 Kč
Celkem bylo mezi projekty rozděleno 50.000 Kč.
Nepodpořené projekty:
•    Muzeum krojů - Kroje Plzeňského kraje
Projekt vytvoření krojů plzeňského kraje z perníku ve spolupráci s Nepomuckými kuchařinkami komise rozhodla nepodpořit. Zástupci projektu se nezúčastnili společné prezentace, což je podmínkou programu. Doufáme, že to navrhovatele neodradí a projekt přesto realizují, případně si podají žádost o podporu příští rok.
Výběrová komise složená z členů MAS zasedala dne 29. 6. 2017 v Centru volnočasových aktivit Fénix v Nepomuku ve složení: Marie Bílková, Iva Přibáňová, Leoš Kubový – o.s.Voletín.
Green Odyssea - Dobrovolníci na Šternberku – projekt má za cíl vybudovat dobrovolnické centrum na Šternberku a revitalizovat areál památkově chráněného dvora. Nejbližší akce proběhne 20. a 21.7.
PaNaMo – Umění na dosah – projekt je sérií příměstských táborů, které přibližují dětem umělecká řemesla a zapojují do činnosti rodiče. Tábor probíhá od 10.7.
TJ Sokol Spálené Poříčí - Hezké společné chvíle účastníků – součástí projektu jsou dvě hlavní aktivity – taneční pro dospělé, které jsou určené pro nejširší veřejnost a nácvik skladeb na sokolský slet, prostřednictvím kterého Sokol také hledá nové členy. Akce Sokola budou probíhat od podzimu 2017.
Děkujeme žadatelům, děkujeme komisi a těšíme se na realizaci projektů. Budeme vás informovat!

Zápis z jednání výběrové komise grantového programu Startér 2017 naleznete zde

   

 

Grantový program STARTÉR 2017

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku vyhlašuje
Grantový program STARTÉR 2017
Chceme podpořit inovativní, pilotní projekty, které zapojují obyvatele různého věku do veřejného života, nebo jsou zaměřené na dobrovolnictví, vzdělávání a spolupráci.

 

Pozvánka na 1. veřejné projednání územní studie krajiny ORP Blovice

 

MAS na studijní návštěvě v Bretani ve fotografii

1) Oficiální zahájení návštěvy na radnici ve městě Plaintel

2) Návštěva v Les Mauriers - chráněné dílny

3) dílny v Les Mauriers

4)

 

Všechny cesty vedou do Jarova

Paní Lenka Boříková, spálenopoříčský cyklistický nadšenec všechny zve k návštěvě Jarova

V malebné vesnické krajině Nepomucko se nachází malá vesnička Jarov. Ačkoliv není dopravním uzlem v pravém slova smyslu, leží na "víkendové křižovatce". To znamená, že ji protíná cyklostezka C2148, vedoucí z Letin do Ždírce, červená turistická stezka, spojnice Letin a Nepomucka a v poslední radě i silnička IV. kategorie, která spojuje Zhůř a Kokořov a dále pokračuje do Žinkov.

Více o vesničce a její domácí sýrárně naleznete zde

 

La délégation tchèque aneb MAS na studijní návštěvě v Bretani

Ve třetím květnovém týdnu vyrazila skupina členů a dalších aktérů z území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku na studijní návštěvu do francouzské Bretaně v rámci projektu "Rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání zastupitelů a poskytovatelů služeb", realizovaném za podpory programu Erasmus+. Program návštěvy navazoval na aktivity březnového českého týdne a naši účastníci společně s účastníky chorvatské Místní akční skupiny BURA měli možnost porovnat systém poskytování sociálních služeb ve francouzském venkovském regionu a u nás.

 

 

fotografie z Chorvatsko-Francouzské návštěvy

 

 

Školy se prezentovaly v Nepomuku - konference po čtvrté

Základní, mateřské a umelecké školy Nepomucka

                                            

Dubnové Nepomucké noviny přinesly článek Pavla Motejzíka popisující průběh konference „Je vzdělání našich dětí (ne)důležité?“. Vedle prezentace základních a uměleckých škol jsme si navíc dovolili doplnit příspěvek ředitelek mateřských škol Nepomucka. Článek v textové podobě naleznete po rozkliknutí aktuality.

V případě dotazů ke konferenci, jednotlivým tématům, přednášejícím či prezentacím nevahejte a obraťte se na nás (mas.nepomucko@seznam.cz). Totéž se týká i témat, která se vzděláváním mohou souviset více či méně, budeme rádi.

 

První týden mezinárodní spolupráce má své výsledky

Místní akční skupina (MAS) svatého Jana z Nepomuku realizuje od září 2016 v rámci programu Erasmus+ projekt "Rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání zastupitelů a poskytovatelů služeb", jehož cílem je vzdělávání prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe se zahraničními partnery. Partnerskými organizacemi jsou chorvatská Místní akční skupina BURA a francouzské sdružení obcí Syndicat de Lorge.

 

 

 

Konference "Je vzdělání našich dětí (ne)důležité?" se vydařila

Konference se zúčastnilo 60 osob z řad pedagogoů, zástupců samospráv a rodičů

Díky zpětné vazbě od účastníků cítíme, že se podařilo konferenci uspořádat obsahově i organizací ke spokojenosti přítomných.

Vzdělávání považujeme za oblast, která si zaslouží nepřetržitou pozornost. Z reakcí účastníků jsme získaly podněty směřované k možných tématům dalších setkání, např. pedagogika volného času, péče o nadané děti, prevence patologických jevů, ale také školský management či témata oborová - matematika strašákem? školní a novodobá historie (1900-2000). Věříme tak, že se podaří uspořádat další setkání v tématicky přitažlivé podobě.

V případě Vašeho zájmu o téma vzdělávání, pište na mas.napomucko@seznam.cz a budeme Vás průběžně informovat.

- detailnější popis průběhu konference a prezentace ke stažení -  

 

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2018 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY