Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Kulturní dědictví a místní rozvoj - pozvánka na přednášku

Na druhou lednovou sobotu je připravena další akce z cyklu Historie a kulturní dědictví Nepomucka. Tentokrát nepůjde o klasickou přednášku na nějaké téma regionální historie, ale o besedu o tom, co může ochrana a využití historického kulturního dědictví přinést kvalitě života na venkově, jak může přispět k místnímu rozvoji.

 

Grantový program Startér pro rok 2012 - Infoakce ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ!

Koncem ledna 2012 vyhlásíme další ročník programu Startér, tentokrát s podtitulem "pro všechny", zacíleného tedy na neformální skupiny v různých provedeních. Budeme tak mít možnost sledovat, jak se mezi sebou utkají skupiny mladých, žen, mužů i seniorů. Infoakce: v pátek 20. 1. 2012 od 18:00 hod. v Rodném domě Aug. Němejce, Nám Aug. Němejce 129, Nepomuk. Více ve článku...

 

MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý z pěti dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí. Více v odkazu...

 

Nový Programový výbor MAS

výsledky voleb

Vzhledem ke skutečnosti, že tříleté funkční období Programového výboru naší MAS vypršelo tímto podzimem, probíhala na Valné hromadě MAS dne 8.12.2011 v Mladém Smolivci mimo jiné i volba Programového výboru MAS a následně i samotného předsedy a místopředsedy.

 

MYŠKA KAMARÁDKOU - zakončení kurzů

V polovině listopadu byl úspěšně zakončen počítačový kurz Myška kamarádkou, který se konal coby zajímavý inovativní prvek projektu "Učíme se jeden od druhého", který byl podpořen v rámci VI. Výzvy MAS, opatření 2.4. Více ve článku...

 

Navštivte semináře v Nepomuku

Historie a kulturní dědictví Nepomucka

Od letošního září mají všichni, které zajímají dějiny a kulturní dědictví našeho regionu, příležitost navštěvovat pravidelný cyklus přednášek, jež se budou konat jednou měsíčně, obvykle v pátek či sobotu, a to po dobu celého školního roku. Více ve článku..

 

Národní konference VENKOV 2011 v Prčici

Národní konference Venkov se uskutečnila v letošním roce na pomezí jihočeského a středočeského kraje, konkrétně na Sedlčansku a Sedlecku-Prčicku, v termínu od 14. do 16. listopadu 2011. Setkání se zúčastnilo na 350 zástupců samospráv, státní správy a lidí z organizací i privátních subjektů, kteří se zabývají rozvojem venkova. Akce dostala motto „Venkov v Prčici“.

 

Za lesnickými a mysliveckými zkušenostmi do Finska

Loňský podzim MAS svatého Jana z Nepomuku ve spolupráci s Městem Spálené Poříčí a s finskou partnerskou MAS Rajupusu zorganizovala seminář s exkurzí pro finské lesníky na téma Lesní hospodářství a zpracování dřeva. A protože byl jak na české, tak finské straně projeven zájem o další spolupráci, následovalo pozvání do Finska i rozšíření témat spolupráce o mysliveckou činnost, či využití lesa pro rozvoj cestovního ruchu. A tak na konci října mohla skupinka 15 zástupců místních mysliveckých sdružení a lesníků vyrazit na čtyřdenní výměnu zkušeností do země, kde les a příroda jsou vnímány jako největší národní bohatství.

 

Projekt „Učíme se jeden od druhého“ zahájen

Na jaře letošního roku byl zpracován projekt naší školy v rámci VI.výzvy MAS sv.Jana z Nepomuku. Náš projekt byl podpořen, a proto obec Vrčeň jako zřizovatel školy obdrží finanční dotaci na výměnu oken a dveří v celé budově základní školy. Celková výše projektu činí 519.450,-Kč. Obec Vrčeň obdrží částku 389 580,-Kč. Součástí celého projektu jsou tři doprovodné akce Základní školy Vrčeň.

 

Setkání MAS Plzeňského kraje

V pondělí 24. 10. 2011 se konalo již 11. setkání místních akčních skupin Plzeňského kraje, tentokrát v Horšově u Horšovského Týna.  Místem setkání bylo nové hotelové zařízení Integrované střední školy v Horšovském Týně, které bylo vybudováno na školním statku této školy. Za naší MAS se jednání zúčastnili předseda Jindřich Jindřich a Pavel Motejzík. Více ve článku..

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2018 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY