Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Valná hromada MAS

Dne 7. 12. 2010 proběhla ve Švejk restaurantu v Nepomuku Valná hromada MAS. Zápis z jednání naleznete v sekci Dokumenty / Usnesení.

 

Národní konference Venkov 2010

Ve dnech 23. - 25. 11. 2010 se uskutečnila V Lázních Bělohrad Národní konference Venkov 2010, kterou pořádalo Ministerstvo zemědělství, Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s. v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnovu venkova ČR, Agrární komora ČR, Národní observatoř venkova, pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje a s podporou Města Lázně Bělohrad.

 

VI. Výzva na jaře 2011

Termín vyhlášení VI. Výzvy, první Výzvy roku 2011, ještě není stanoven, neznáme ani přesnou alokaci. Předpokládá se ale, že k vyhlášení dojde s největší pravděpodobností v březnu 2011. Ač se zdá tento termín zatím v nedohlednu, věřte, že času není nazbyt, a především, je-li součástí Vašeho projektového záměru i vydání stavebního povolení, které musí být povinnou přílohou Žádosti o dotaci, je nevyšší čas začít s přípravou. O tom, kolik žadatelů už takto zaspalo svou příležitost, bychom mohli dlouze vyprávět.

 

Brdskými lesy zněla finština

Koncem října bylo možné v Brdských lesích, ale i dřevozpracujících podnicích našeho regionu potkat skupinu zvláštně hovořících lidí. Byli to finští lesníci, podnikatelé z dřevařské výroby, ale třeba také lidé zabývající se zpracováním a odbytem lesních plodů, či myslivci ze tří partnerských MAS z jižního Finska.

 

MAS sv. Jana z Nepomuku se chystá na přehodnocení

oblastí podporovatelných aktivit

Na přelomu let 2010/2011 bude MAS provádět aktualizaci Strategického plánu Leader “Budoucnost založená na tradici“. Jednoduše řečeno, budeme provádět zhodnocení dosavadní činnosti, především oblastí, ve kterých podporujeme projekty a budeme hledat nové nastavení podporovatelných projektů, tak aby ještě lépe umožňovaly řešit místní problémy a potřeby.
 

 

V. Výzva MAS - projekty navržené k podpoře

11. října 2010 zasedla v Hotelu Ve Dvoře ve Spáleném Poříčí Valná hromada MAS, která zpečetila výběr projektů v rámci V. Výzvy. Na RO SZIF v Českých Budějovicích tak budou zaregistrovány s požadavkem na podpoření následující projekty:

 

Nový Infobulletin 2/2010

ke stažení v sekci Dokumenty.

 

Fotografie z Doteků řemesel

a Městských slavností ve Spáleném Poříčí

Pod odkazem níže najdete malé fotografické ohlédnutí z 19.9.2010.

mestske_slavnosti_porici_19.9.2010/

 

 

Program STARTÉR získal zvláštní ocenění Ministerstva zemědělství ČR

Projekty podpořené v programu STARTÉR 2010 již byly prakticky realizovány. Stejně jako vloni můžeme trochu s úlevou, ale hlavně s potěšením konstatovat, že se jednalo o zajímavé akce, jejichž myšlenky a dopady jsou hlubší, než by si mnozí z nás byli ochotni připustit.

 

Pozvánky na Doteky řemesel a Městské slavnosti

Vrčeň a Spálené Poříčí 18.-19.9.2010

Srdečně Vás zveme o víkendu 18. - 19. 9. 2010 na následující akce:

PozvankaEHD-remesla.jpg

Pozvánka na Městské slavnosti - 1. strana

Pozvánka na Městské slavnosti - 2. strana

 

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2018 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY