Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Pozvánka na Infoakci do Spáleného Poříčí (22. února 2010)

Opatření 1.2. Představení a poznání dědictví regionu a 3.8. Vznik a podpora informačních center

Opatření 1.2.: Pozvánka na Info akci-22.2.2010.pdf (soubor PDF, 170kb)

Opatření 3.8.: Pozvánka na Info akci-22.2.2010-Infocentra.pdf (soubor PDF, 170kb)

 

Jaké projekty budeme podporovat v roce 2010?

Termín vyhlášení IV. Výzvy překládání projektů, první výzvy roku 2010, je naplánován na březen, což znamená, že projekty bude možné předkládat cca do konce dubna. V každém případě je opět nejvyšší čas zabývat se jejich přípravou.

V průběhu prvních tří výzev byly přijímány projekty v celkem osmi opatřeních Strategického plánu LEADER „Budoucnost založená na tradici“. Přijato bylo 36 projektů, z toho podpořených je 18. Přičemž projekty z III. Výzvy jsou na úrovni MAS vybrány k podpoření a čekají na schválení rozhodnutí MAS Státním zemědělským intervenčním fondem. Ve IV. Výzvě tak zbývá vyhlásit poslední 3 dosud nevyhlášená opatření:

 

MAS SJN s podporou Mikroregionu Nepomucko

naplnila cíle roku 2009

Třicet čtyři nadšených fotografů přihlásilo v průběhu jara a léta 2009 téměř 150 fotografií do Fotosoutěže MEZI KOPCI & YCP 15:26, nesoucí podtext „k lepšímu sebepoznání“.  Nejlepší snímky mohli zhlédnout návštěvníci v Malé galerii v Nepomuku a na MÚ ve Spáleném Poříčí, ale také návštěvníci Little Biggar Festival ve Skotsku. Fotosoutěž byla podpořena z prostředků Plzeňského kraje.

 

Nové bulletiny MAS

Projektový slabikář / Startér 2009

V sekci dokumenty jsou k dispozici ke stažení nové naučně-informační brožury „Startér“ a „Projektový slabikář“, které mají sloužit případným dalším zájemcům o podporu jejich aktivit z prostředků, kterými naše občanské sdružení disponuje.

      

 

PF 2010

 

Pozvánka na divadlo do Vrčeně

17.12.2009 od 15:30 hod. v MŠ Vrčeň

Srdečně Vás zveme na divadelní představení Sněhurka a sedm trpaslíků, coby inovativního prvku v rámci projektu „Divadelním představením k rozvoji MŠ Vrčeň“, podaného u MAS sv. Jana z Nepomuku.

 

Pozvánka na SnowCore

19.12.2009 - Nepomuk

Akce podpořená z grantu Startér MAS sv. Jana Nepomuku proběhne v sobotu 19.12.2009 na nepomuckém náměstí. Program naleznete zde:

 

Exkurze při semináři Děti a mládež na venkově

za projektem MAS SJN

Ve čtvrtek 3.12.2009 proběhla v rámci semináře Děti a mládež na venkově, konaného v Hotelu Ve Dvoře ve Spáleném Poříčí, exkurze do Vrčeně s prohlídkou průběhu realizace projektu podaného u MAS SJN: „Divadélkem k rozvoji MŠ Vrčeň“. Premiéra divadelního představení, co by inovačního prvku v rámci projektu, se uskuteční 17.12.2009.

 

Na zkušenou i do Prčic?

Kdo by to byl řekl, že na zkušenou se jezdí i do Prčic. Kromě věhlasného pochodu Praha - Prčice jsem o této, musím říci krásné lokalitě, nikdy moc neslyšel. A tak jsem uvítal pozvání "štábu" naší MASky a přidal se k dalším zájemcům o načerpání zkušeností ve stylu - jak to umí jinde.

 

Exkurze do MAS Krajina srdce, 28. 11. 2009

Pokud mělo být výsledkem sobotní exkurze do MAS Krajina srdce načerpání zkušeností, navázání nových kontaktů, setkání se zajímavými lidmi a prohlídky úspěšně realizovaných projektů, pak byl tento cíl bez výjimky splněn. Ba co víc, načerpali jsme i novou energii do další práce. A ta se v dnešní době cení obzvláště.

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2018 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY