Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Druhá sada projektů navržených k podpoře MAS je vybrána

Dne 16.6. 2009 se uskutečnila v Mladém Smolivci valná hromada MAS, na které byly definitivně stvrzeny projekty navržené k podpoře z prostředků Programu LEADER. Tím byl ukončen přes měsíc trvající proces příjmu projektů, jejich kontroly, hodnocení Výběrovou komisí dle stanovených preferenčních kritérií, posouzení Programovým výborem a konečné rozhodnutí, které provádí právě Valná hromada MAS sv. Jana z Nepomuku.

 

Už nyní je nejvyšší čas připravovat se na III. Výzvu

Zatímco jeden příjem projektů byl ukončen, je nejvyšší čas začít se zabývat přípravou projektů pro druhou letošní výzvu. Ta bude vyhlášena začátkem července a projekty by měly být přijímány ve druhé polovině srpna.

 

II. Výzva potvrzuje předchozí zkušenosti

Požadavek na podporu projektů je o 20% vyšší, než naše možnosti

V pondělí 4.5.2009 byl ukončen příjem žádostí o poskytnutí podpory na projekty žadatelů, celkem bylo zaevidováno 11 projektů, z toho 7 projektů, zaměřených na vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity a 4 projekty, zaměřené na rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání.

 

PODZELENOHORSKÁ POHÁDKA - Přelomový věk

Jsou jistá tajemství, která se nedají vyslovit.

Nový pohádkový příběh z Nepomucka v atmosféře skutečných událostí
roku 1929. Vyšlo v limitovaném nákladu s omezeným počtem prodejních
míst.
 

 

Projekty přihlášené v II. Výzvě

V II. Výzvě příjmu projektů bylo zaevidováno celkem 11 projektů s celkovým požadavkem na dotační prostředky ve výši 3 395 tis. Kč.

 

Obec Tojice se pustila do realizace svého „leaderovského“ projektu

V loňském roce jsme uspěli se svým projektem zaměřeným na obnovu a kultivaci veřejných prostranství v obci u MAS sv. Jana z Nepomuku. Jaro v plném proudu, ale také zvládnutí nezbytných administrativních formalit nám umožnily pustit se do jeho realizace.

 

Prádelské stromy významných osobností

Do realizace leaderovského projektu se zapojil americký válečný veterán R.A. Noury

O Velikonočním pondělí, které připadlo letos na 13. dubna, bylo na návsi v Prádle živo. Třináctka v datu nepřinesla nic negativního, ba právě naopak: prosluněný den a příjemnou velikonoční náladu. Den po radostném Vzkříšení, odpoledne v 15 hodin, se na návsi shromáždila téměř stovka lidí. Mnozí z nich přišli nejen jako pasivní diváci, ale jako aktéři nadcházející malé slavnosti: na návsi se sázelo osm nových stromů a oni měli být těmi, kteří je zasadí a budou jejich patrony.

 

II. Výzva přijímání projektů potvrzuje předchozí zkušenosti

V pondělí 4.5. 2009 byl ukončen příjem žádostí o poskytnutí podpory na projekty žadatelů v opatřeních zaměřených jednak na vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity a v druhém případě na rozvoj řemesel a drobného podnikání. Druhá výzva, resp. první letošní, potvrdila zájem o leaderovské peníze zprostředkované MAS sv. Jana z Nepomuku a požadavek na dotaci ze strany žadatelů opět předčil možnosti, které máme.

 

Ministr Gandalovič zajistil pro obce peníze na proplacení DPH

Daň z přidané hodnoty u projektů pro páté kolo čerpání evropských podpor v rámci Programu rozvoje venkova uhradí stát. Podle ministra zemědělství Petra Gandaloviče je to výsledek jednání mezi ministry zemědělství a financí.
 

Ministerstvo zemědělství „pomáhá“ venkovským obcím

Zatímco žadatelé v momentálně vyhlášené Výzvě pracují na svých projektech, úspěšní žadatele z Výzvy předchozí již od února netrpělivě čekají na zaslání návrhu Dohody o poskytnutí dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu.

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2018 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY