Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Další příjem projektů se blíží

S koncem dubna se neúprosně blíží i termín pro podávání Žádostí o podporu projektu ve vyhlášených opatřeních zaměřených na vytváření vhodného zázemí pro výchovně-vzdělávací aktivity a rozvoj řemesel a drobného podnikání.

 

MAS sv. Jana z Nepomuku vyhlašuje Výzvu na předkládání projektů

Občanské sdružení MAS sv. Jana z Nepomuku v souladu se Strategickým plánem Leader „Budoucnost založená na tradici“ vyhlašuje II. Výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na projekty z Programu rozvoje venkova Osa IV – Leader na období 2007 – 2013.

Přesný text Výzvy najdete na těchto internetových stránkách v sekci Výzvy (II. Výzva 2009/VYZ - 1).

 

Pozvánka na školení MAS

„Příprava žádosti o dotaci z programu Leader“ opatření 4.11 Rozvoj tradičních řemesel a drobného pod

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku Vás zve na školení „Příprava žádosti o dotaci z programu Leader“ – opatření 4.11 Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání, které se uskuteční:

  • ve úterý 7.4.2009 od 16,30 hod.,
  • v kanceláři MAS sv. Jana z Nepomuku ve Spáleném Poříčí.
 

Pozvánka na školení

„Příprava žádosti o dotaci z programu Leader“ opatření 2.4. Vzdělávání, informovanost a volnočasové

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku Vás zve na školení „Příprava žádosti o dotaci z programu Leader“ – opatření 2.4. Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity, které se uskuteční:

  • ve středu 1.4. 2009 od 14,30 hod.,
  • v Mateřské škole ve Vrčeni.
 

MAS sv.Jana z Nepomuku vydává Kuchařku pro žadatele

"Kde se dobře vaří, tam se dobře daří". Těžko bychom hledali vhodnější lidovou moudrost, kterou bychom uvedli naši Kuchařku pro žadatele o podporu projektů z prostředků MAS. Vlastně ještě jedna by se našla: "Kdo si co navaří, to si také sní". Z ní lze jednoduše odvodit, že chceme-li se u nás mít lépe, musíme také přispět k tomu, aby se u náslépe "vařilo". Moudrému čtenáři jistě dochází, že se nejedná o klasickou kuchařku plnou lákavých receptů, i když i ty tam najdeme, nýbrž o metodickou pomůcku pro všechny, kteří uvažují o přípravě a realizaci svého projektu.

 

Malé optimistické ohlednutí za uplynulým rokem

Ohlížet se za uplynulým rokem v březnu by se mohlo zdát poněkud nepatřičné. Impulsem mi k tomu jsou poměrně aktuální informace, navíc jisté zpoždění je v případě využívání evropských prostředků „normální“.

 

Leader: Nové přístupy a nové metody, nebo diktatura způsobilých výdajů?

Článek Tomáše Šuláka ze Zpravdaje Spolku pro obnovu venkova ČR

Zkratka "LEADER" znamená "Liaison Entre Actions de Développement de l.Économie Rurale - Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova". Hlavním smyslem Leaderu je vyzkoušet nové přístupy a nové metody na klíčových tématech rozvoje regionů a na základě získaných zkušeností by se měly následně upravit či obohatit hlavní nástroje rozvojové politiky. LEADER se od jiných programů liší řadou přístupů: je založen na místním partnerství, na jednotné místní rozvojové strategii, která má mít inovační a průkopnický charakter, má výrazně decentralizované řízení a financování, sami zástupci si určují, na které aktivity se zaměří, uplatňuje přístup "zdola nahoru". Centrální orgán však vybírá mezi všemi ty, které podpoří.

 

První projekty bude MAS SJN letos přijímat již v dubnu

Zpozornět by měly především organizace zabývající se vzděláváním a poskytováním informací, tedy především školky a školy, ale i neziskové organizace pracující s mládeží, případně zabývající se vzdělávacími a volnočasovými aktivitami. Podporovány budou především projekty zaměřené na stavební úpravy, vybavení a modernizace škol a školek, ale i dalších kulturně-vzdělávacích zařízení, mateřská centra apod. Možné bude předkládat i projekty vzdělávacího charakteru, ovšem s vazbou na území MAS, případně uplatnění na trhu práce

 

MAS sv. Jana z Nepomuku bude v roce 2009 štědřejší

V době, kdy se na nás z novin, televize, rozhlasu a internetu hrnou „informace“ o krizi finanční či hospodářské to vypadá, že si z vás chceme dělat legraci. Naopak, zcela vážně všem potenciálním žadatelům oznamujeme, že MAS sv. Jana z Nepomuku bude v roce 2009 rozdělovat na podporu projektů přibližně 5,6 mil. Kč, což je o více než jeden milion v roce 2008.

 

Anonym adresovaný na nesprávnou adresu

Občanské sdružení MAS sv. Jana z Nepomuku má za sebou půlrok svého působení v programu Leader, I. Výzvu přijímání projektů, řadu informačních akcí, ale ještě stále je potřeba vysvětlovat, co to vlastně ta „MASka“ je, komu a jaké příležitosti přináší.

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2018 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY