Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Mimořádá valná hromada MAS 2

Dovoluji si Vás pozvat na mimořádnou valnou hromadu Místní akční skupiny sv. Jana z Nepomuku, která se uskuteční ve  středu 16. července 2008 od 16.00 v zasedačce městského úřadu Nepomuk.

Program jednání:

  • Plán činnosti MAS pro rok 2008
  • Vyhlášení výzvy pro rok 2008

Strategický plán LEADER a projektové fische naleznete na http://mas.nepomucko.cz/

za MAS sv. Jana z Nepomuku
Ing. Jindřich Jindřich - předseda

 

Mimořádá valná hromada MAS

Dovoluji si Vás pozvat na mimořádnou valnou hromadu Místní akční skupiny sv. Jana z Nepomuku, která se uskuteční v úterý 8. července 2008 v 16.00 v zasedací místnosti městského úřadu Nepomuk.

Program jednání:

  • Představení manažera MAS
  • Aktuální stav administrace Strategického plánu LEADER
  • Plán činnosti MAS pro rok 2008
  • Příprava projektů na roky 2008 – 2009
  • Různé

Strategický plán LEADER a projektové fische naleznete v sekci Dokumenty.

za MAS sv. Jana z Nepomuku
Ing. Jindřich Jindřich – předseda

Word Usnesení mimořádné valné hromady MAS z 8. 7. 2008 (.doc, WORD, 27 kB) - 14.07.2008

 

Školení pracovníků a zástupců místních akčních skupin

V úterý 24. června 2008 se na Ministerstvu zemědělství uskuteční školení pracovníků a zástupců místních akčních skupin doporučených k financování v rámci první výzvy programu Leader.

 

Konference Národní sítě MAS

12. června 2008 se zástupci místní akční skupiny sv. Jana z Nepomuku zúčastnili konference Národní sítě MAS.

 

Žádost MAS sv. Jana z Nepomuku doplněna

Dle pokynů SZIF byla žádost MAS sv. Jana z Nepomuku doplněna. V měsících květnu nebo červnu budeme Státním zemědělským intervenčním fondem vyzváni k podpisu dohody o financování.

 

„Budoucnost založená na tradici“ – doporučeno k financování

Strategický plán LEADER s názvem „Budoucnost založená na tradici“ Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku byl výběrovou komisí doporučen k financování.

 

Usnesení z mimořádné valné hromady MAS sv. Jana z Nepomuku

Usnesení z mimořádné valné hromady MAS sv. Jana z Nepomuku konané dne 6. února 2008 v Nepomuku.

Word Usnesení mimořádné valné hromady MAS z 6. 2. 2008 (.doc, WORD, 32 kB) 22.2.2008

 

„Budoucnost založená na tradici“ – žádost registrována

Dne 21. prosince 2007 byla zaregistrována žádost o realizaci strategického plánu LEADER s názvem „Budoucnost založená na tradici“. V průběhu dubna by mělo být SZIF (Státním zemědělským intervenčním fondem) oznámeno, které MAS budou doporučeny k financování.

 

Příprava Strategického plánu LEADER

Členové MAS ve spolupráci s Ing. Jiřím Kozákem připravují v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova Strategický plán Leader, který je podmínkou k podání žádosti o dotaci na období let 2007 – 2013.
Žádost v rámci programu Leader bude na Státní zemědělský a intervenční fond podána v první výzvě 21.12. 2007. V případě nepodpoření Místní akční skupiny sv. Jana z Nepomuku v první výzvě, bude žádost opětovně podána v rámci druhé výzvy, která bude dle dostupných informací vyhlášena v druhé polovině roku 2008.

 

Jednání mimořádné valné hromady MAS

Na jednání mimořádné valné hromady 7. 11. 2007 v Žinkovech byli přijati noví členové Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku. Dále byli zvoleni noví členové orgánů MAS. Více v přijatém usnesení mimořádné valné hromady.

Word Usnesení mimořádné valné hromady MAS z 7. 11. 2007 (.doc, WORD, 41 kB) 18.12.2007

 
|<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 > >>|

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2018 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY