Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Grantový program STARTÉR 2016

Šestý ročník grantového programu Startér podpořeného Plzeňským krajem má tentokrát pomoci k mezigenerační spolupráci a přispět ke zlepšení kvality života venkovských obyvatel ve věku 55+.

Důležité informace k programu:

Základní informace o programu Startér 2016 naleznete zde

Podrobné informace o programu Startér 2016 naleznete zde

Hodnocení projektů 2016 naleznete zde

Žádost o grant 2016 ke stažení zde

 

Malé granty pro obce Aktuální potřeby 2016

Za podpory Plzeňského kraje vyhlašujeme program Malé granty pro obce Aktuální potřeby 2016. Cílem programu je finančně přispět na řešení aktuálních potřeb obcí do 250 obyvatel. Maximální příspěvek na projekt je 20 000 Kč, celkově je k dispozici 100 000 Kč.

Podrobnosti o programu :

Základní informace o programu naleznete zde

Podrobné informace o programu naleznete zde

Hodnocení projektů obce 2016 naleznete zde

Žádost o grant obce 2016 naleznete zde

 

Víkend otevřených zahrad 2016

Druhý červnový víkend (11.6. až 12.6.)  zve paní Gajdušková všechny zájemce v rámci celorepublikové akce Víkend otevřených zahrad k návštěvě Pozemské zahrady v Kramolíně u Nepomuka.

 

Komunikace v náročných situacích

Ve dnech 14. a 21. 4. 2016 se za finanční podpory Plzeňského kraje uskutečnil seminář Komunikace v náročných situacích, určený pedagogům základních škol v území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku. Velmi nás potěšilo, že jsme na semináři mohli přivítat zástupce z každé školy v území MAS.


 

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Po třech letech práce a dlouhém čekání máme schválenou Strategii (Celým názvem Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020, zkratkou SCLLD). Máme velkou radost a dělíme se o ni s vámi. Níže naleznete seznam schválených „opatření“ (témat, na která budou k dispozici peníze). Začínáme pracovat na vyhlašování výzev. Postupně vás budeme informovat o detailech.
 

Seznam schválených opatření

Program rozvoje venkova (výzvy od roku 2018)

2.1.1. Podpora zahájení rozvoje podnikání

2.1.2. Produkce lokálních potravin

2.1.4. Podpora rozvoje zemědělského podnikání

2.1.5. Spolupráce při lokálním odbytu

2.2.2. Zvýšení rekreačního potenciálu lesů

Celkem: 17 179 000 Kč

 

IROP (výzvy od roku 2018)

1.1.2. Budování zázemí pro komunitní aktivity

1.2.1. Rozvoj vzdělávacích zařízení

Celkem: 17 658 000 Kč

 

OP Zaměstnanost (první výzva snad do konce roku 2017)

1.1.3. Podpora a motivace lidí "v provozu"

1.3.1. Rozvoj sociálních služeb

1.3.3. Podpora komunitního dialogu

Celkem: 10 205 000 Kč

 

Schválenou strategii naleznete zde

 

Poslední verzi strategie po vypořádání dalšího kola připomínek naleznete zde

Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 (SCLLD) naleznete zde

 

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2015

 

Dorty a dortíky 2016

21.5.2016 ve 14 hod. proběhne v Radochovech u Chaloupků již tradiční gastronomická akce Dorty a dortíky, na kterou všechny zájemce zvou Sestry v akci.

 

Pozvánku na tuto akci naleznete zde

 

Podpora rozvoje podnikání

Podpora Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku bude v letech 2016 – 2020 směřována mimo jiné i na rozvoj nových i stávajících podnikatelských aktivit. Podpořené projekty bude možné realizovat na území působnosti MAS.
Podpora bude poskytována formou dotací EU, a to z Programu rozvoje venkova (PRV), Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Operačního programu zaměstnanost (OPZ).  Více informací naleznete zde                                                                                        

 

 

 

Fotokniha Jak druhá světová válka ovlivnila český a slovenský venkov

Fotokniha z projektu "Jak Druhá světová válka ovlivnila český a slovenský venkov" ke stažení na našich webových stránkách! Podívejte se, jak žáci základních škol  Spálené Poříčí a Žinkovy a jejich kamarádi ze slovenských škol Tulčík a Lubotice z území MAS Šafrán prožili dva týdny práce, zábavy i dobrodružství ale především, co nového se naučili. Fotokniha ke stažení zde

 

Jak druhá světová válka ovlivnila český a slovenský venkov

Úkolem účastníků projektu "Jak druhá světová válka ovlivnila český a slovenský venkov", podpořeného z programu Evropské unie Erasmus+, bylo zpracovat reportáže na téma, která si pro ně připravili pamětníci II. světové války z území naší MAS a z území partnerské MAS Šafrán. Z těchto příběhů zpracovali zajímavé prezentace:

Dětský pohled na druhou světovou válku

Osvobození Spáleného Poříčí

Příběh bratří Šloufů

Vojenská technika počas II. sv. vojny

Vysťahovanie obcí podbrdska počas 2. svetovej vojny

 

 

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2018 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY