Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

PF MAS 2016

 

Fit den spálenopoříčského „Domečku“

Poslední říjnový víkend se pro zájemce ve Spáleném Poříčí otevřely brány všech organizací nabízející volnočasové aktivity. Úžasný nápad měl spálenopoříčský Domeček, jehož cílem bylo zvednout děti od počítačů, představit rodičům a dětem širokou škálu sportovních a pohybových aktivit, které Domeček a další organizace ve Spáleném Poříčí nabízí a ukázat, že za sportovním vyžitím není nutno jezdit do velkých měst. Důležitou a netradiční složkou projektu byla spolupráce všech spolků ve Spáleném Poříčí, které sportovní pohybovou činnost provozují.  

 

Poklady lesa – školní naučná stezka nejen pro žáky ze Žinkov

 Podnětem pro realizaci bylo projektové vyučování „Les ve škole, škola v lese“, jež mělo za úkol přiblížit a umožnit žákům lépe poznat okolí školy – přírodu a krajinu. Po získaných zkušenostech z těchto akcí byl jen krůček k nápadu vytvořit školní naučnou stezku. 

SMS ČR

 Spolupráce při realizaci projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadu"

V našem regionu MAS svatého Jana z Nepomuku  byl zrealizován od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 projekt nesoucí s název „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost . Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku se stala partnerem.


Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS. SMS ČR vydefinovalo 6 prioritních oblastí, z níž MAS svatého Jana z Nepomuku vybralo na základě strategie 3.
Šlo o níže uvedená témata:
1.    Regionální školství           
2.    Doprava a veřejná dopravní obslužnost
3.    Protipovodňová opatření a krizové řízení
4.    Odpadové hospodářství
5.    Agenda zaměstnanosti
6.    Snížit administrativní zátěž obecních úřadů


Během projektu byla vypracována studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu. Do této studie bylo zapojeno přes 1000 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky.


Jedním z výstupů projektu byla publikace Jak se vám líbí náš venkov, což je Kuchařka nápadů dobré praxe z ČR a EU, která může být nápomocna při řešení místních klíčových problémů.
Hlavním výstupem projektu je samostatná Strategie spolupráce obcí na platformě MAS.


Více informací o projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“.

 

 

Deník šesťáka

 Nepomucká základní škola si dala skvělý cíl. Vyzkoušet si pilotní den adaptačního kurzu pro žáky šestých tříd. Tento kurz slouží pro lepší zapojení se do kolektivu žáků, kteří z venkovských malotřídek přichází na druhý stupeň a musí se sžít s novými spolužáky, učiteli i prostředím.  

 

Sportem ke zdraví - to stále platí a zdravá strava - sílu dá Ti!

 Projekt Základní školy Spálené Poříčí proběhl ve druhém říjnovém odpoledni. Cílem projektu bylo prostřednictvím zajímavého sportovního odpoledne přesvědčit rodiče, že sport a zdravá výživa k sobě patří a zvýšit informovanost rodičů o zdravé výživě. 

 

 

 

 

 

 

Seminář "Jak bude fungovat CHKO Brdy"

V pondělí 23. 11. 2015 od 17hod proběhne v Rožmitále pod Třemšínem seminář na téma jak bude fungovat CHKO Brdy.  Seminář pořádá Krajské informační středisko Středočeského kraje o.p.s. a MAS Podbrdsko.

V případě zájmu o účast na semináři je třeba se přihlásit na e-mail maspodbrdsko@seznam.cz a to nejpozději do 19.11.2015 do 12hod.

Podrobnosti naleznete v pozvánce zde

 

Promítání v Železném Újezdě 15.11.2015

V neděli 15. listopadu od 19:00 proběhne v knihovně v Železném Újezdě další promítání dokumentárních filmů, tentokrát na téma stáří. Promítány budou filmy Poslední sny a Hiphop-erace. Více informací naleznete zde

 

Lampionový průvod v Žinkovech

Městys Žinkovy pořádá ve středu 28. 10. 2015 od 16:30 lampionový průvod a průvod strašidelnou stezkou. Více o této akci naleznete zde

 

Městys Žinkovy zve na výlet

V sobotu 30. října 2015 pořádá Mětys Žinkovy autobusový zájezd do Českých Budějovic na výstavu Hobby. Podrobnosti k výletu naleznete v pozvánce zde

 

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2018 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY