Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Pozvánka na Seminář k Programu rozvoje venkova

Autor: Veronika Grossová
zveřejněno: 27. 11. 2017 10:06 hod.

Zveme Vás nebo vaše přátele, zemědělské podnikatele, na Informační seminář k Programu rozvoje venkova (PRV). Na setkání s vámi budou probrány dotační příležitosti připravené na rok 2018 pro podporu rozvoje zemědělského podnikání.
Dobré zprávy pro vás připravené zahrnují informace, že podporovány budou:
- nehmotné i hmotné investice na rozvoj zemědělského podnikání
- investice v živočišné i rostlinné výrobě
- investice do zemědělských staveb a technologií (pro rostlinnou i živočišnou výrobu)
- investice pro školkařskou produkci
- do podpory mohou být zahrnuty investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
- investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku

Podpořit nelze investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být poskytnuta ani na pořízení kotlů na biomasu.

Místo konání: Modrá klubovna volnočasového centra FÉNIX (II.patro), A. Němejce 88, Nepomuk.
Vzhledem k omezenému počtu míst, prosíme, potvrďte svoji účast na e-mail: miroslava.brozova@masnepomucko.cz (manažer PRV) nebo telefonicky na čísle 733 301 255 nejpozději do 27. 11. 2017. Děkujeme.


Informační seminář se koná v rámci 1.Výzvy k předkládání Žádostí o podporu operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

 

Aktuality a informace:

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2018 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY