Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Aktuality

Žadatelé již mohou připravovat své žádosti o dotace z IROPu

Autor: Veronika Sklenářová
zveřejněno: 12. 12. 2017 14:28 hod., aktualizováno: 12. 12. 2017 14:35 hod.

Dne 30. 11. 2017 v odpoledních hodinách proběhl v zasedací místnosti MěÚ ve Spáleném Poříčí seminář k plánované první výzvě z IROPu, která bude zaměřena na rozvoj vzdělávacích zařízení. Mezi zúčastněnými byli zejména zástupci obcí a základních škol, neboť právě pro ně je výzva prioritně určena. Na semináři, kterým provázela zaměstnankyně kanceláře MAS pro IROP Veronika Sklenářová, byly představeny jednotlivé podporované aktivity, způsobilé a nezpůsobilé výdaje, povinné indikátory, náležitosti žádosti o dotaci, způsob podávání žádostí prostřednictvím MS 2014+ a další důležité informace.
Doufáme, že množství pravidel, administrativy a byrokracie, která se k tomuto operačnímu programu bohužel váže, zájemce o dotaci neodradí, a věříme, že budou odvážní a využijí příležitost čerpat z IROPu na své projekty dotaci ve výši 95 % způsobilých výdajů.

 

Aktuality a informace:

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2018 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY